dimarts, 11 de gener del 2022

INFORMACIONS D'INTERÈS

CLASSES PASSIVES 2022 - Es manté la possibilitat de jubilar-se amb 60 anys d'edat y 30 de serveis prestats (35 anys per al 100% de l'haver regulador del grup A2 y 32 anys per a la pensió màxima per al grup A1). - Les pensions pujaran un 2,5% aquest any. - A partir de 2022 la revalorització quedarà vinculada sobre la mitjana de l'any anterior. En cas d'inflacció negativa NO la pensió no baixarà. - NOVETAT D'INTERÈS: *En cas de perllongar l'activitat més enllà de l'edat de jubilació obligatòria i sempre que s'hagin cotitzat els anys mínims, s'aplicaran els següents increments en la pensió: - Fins a 25 anys cotitzats: 2% - Entre 25 i 35 anys cotitzats: 2.75% - Més de 35 anys cotitzats: 4% *Segons Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, article 210.2 que ara també es fa extensiu a les Classes Passives. MUFACE - CONCERT AMB MUFACE: CLICA AQUÍ - ENTITATS CONCERTADES (CLICA): ADESLAS ASISA DKV - CANVI D'ENTITAT FINS EL 30 DE GENER TORNADA AL CENTRE EN L'ACTUAL ESTAT DE LA PANDÈMIA La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, adverteix que els centres afronten avui la "tornada al col·le" després de les vacances amb nombroses baixes entre el professorat, reclama la seva substitució immediata i la contractació de tots els reforços Covid que siguin necessaris. Des del sindicat, critiquem que els docents han hagut d'improvisar sobre la marxa perquè les comunitats autònomes no han actuat amb la previsió necessària i no hi ha criteris homogenis per a les substitucions. A més, no s'han transmès de manera oficial les actuacions a dur a terme per a les quarantenes, ni tan sols a tots els equips Covid, que realitzen una encomiable labor. Ja exigim, després de la Conferència Sectorial del passat 4 de gener, que es donessin directrius clares i homogènies, adaptades a les necessitats que la pandèmia marca en aquest moment. En aquest sentit, en algunes comunitats s'han comptabilitzat les baixes des del divendres passat, però la immensa majoria no ha actuat fins avui i seguim sense saber les necessitats reals dels centres. És el professorat qui fa front de nou a un començament de les classes molt delicat, demostrant la seva professionalitat i responsabilitat. Per tot això, exigim protocols per a la substitució urgent dels docents de baixa; que s'utilitzi tot el personal de reforç Covid per a garantir la normalitat en els centres i es realitzin les contractacions necessàries; que es completi la vacunació de professorat i alumnat; que es redueixin les ràtios i que es doti als centres de més unitats de purificació d'aire per a millorar la qualitat de l'aire, com a complement de la ventilació creuada, i evitar que els estudiants i el professorat passin fred. Últim esborrany del règim transitori per a l'accés a la Funció Pública Docent, després de la publicació de la Llei de reducció de la temporalitat al BOE Després de la Taula Sectorial del passat 21 de desembre, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha recollit algunes de les esmenes que CSIF i els altres sindicats més representatius, havien aportat com a propostes. En l'esborrany que es va negociar en aquesta reunió, es contemplava el barem de l'experiència docent en els centres públics, però només en la mateixa especialitat i cos. En el mateix barem, desapareixia la formació permanent com a mèrit i en la fase d'oposició s'establia que les comunitats autònomes només havien de publicar la puntuació global i no la nota de cadascuna de les parts en les quals consisteix la prova única. A petició de CSIF, s'han modificat aquests aspectes. Així, s'ha inclòs la puntuació per a tota experiència en centres públics, s'afegeix la formació permanent dins d'altres mèrits amb valor d'1 punt i es disposa que les notes de les dues parts de la prova s'han de puntuar de 0 a 10 i ser publicades totes dues juntament amb la nota global de la fase d'oposició. El sistema transitori de concurs oposició és una conseqüència de la Llei de reducció de la temporalitat que s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado d'avui, 29 de desembre, i que pretén fer complir la normativa europea que castiga l'excessiva temporalitat en les nostres administracions públiques. Aquesta llei, que part de l'acord subscrit per CSIF, CC.OO. i UGT amb el Ministeri d'Administracions Públiques, regula els processos de concurs oposició pel qual s'intenta trobar l'equilibri respectant els principis constitucionals en l'accés la Funció Pública i la lliure concurrència. D'aquesta manera, les proves són no eliminatòries, perquè tots els opositors realitzin tota la fase d'oposició i es faci una valoració global dels seus coneixements teòrics i pedagògics. D'altra banda, en la fase de concurs s'augmenta al màxim possible el pes de l'experiència docent. Com a marca la llei, a més, es pondera la fase de concurs en un 40% sobre el 60% que recau en l'oposició. Aquesta regulació ha d'aconseguir els objectius marcats de temporalitat per sota del 8% abans del 31 de desembre de 2024. Les places ofertes per a concurs oposició que es facin durant els anys 2022-2023 i 2024 han d'efectuar-se sota aquesta modificació normativa. La norma també estableix un concurs de mèrits extraordinari, introduït pels grups parlamentaris, per a les places ocupades temporalment de llarga durada. CSIF exigeix que la provisió d'aquestes places sigui mitjançant un sistema homogeni, amb seguretat jurídica i sense fer fallida el principi d'equitat. Quan es publiquin aquestes modificacions del sistema d'accés, CSIF exigirà el compliment de la reducció de la temporalitat amb la publicació de totes les vacants a oferta d'ocupació pública. Continuem demandant que comenci a negociar-se una modificació completa del Reial decret d'accés per a adequar-se a la realitat actual que permeti l'accés als millors a la carrera docent, una vegada establertes les necessitats de les plantilles dels centres a causa de la gran quantitat de jubilacions que es produiran en els següents anys, la implantació dels nous programes de Formació Professional i la incorporació necessària de nous professionals en el Sistema Educatiu per a adequar els nostres centres educatius a la realitat europea.