SALUT LABORAL

BUTLLETÍ ESPECIAL SALUT LABORAL I RETORN DE VACANCES


Més informació AQUÍ
12/09/2016

CANVIS EN LES BAIXES MÈDIQUES EN LA SEGURETAT SOCIAL

   NOVA APLICACIÓ SOBRE L'EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL

L'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) publica l'aplicació informàtica "PREVELSAL. Actividad preventiva durante el embarazo y la lactancia natural en el Sector Salud". 
És un instrument per orientar l'activitat preventiva durant l'embaràs i la lactància natural. Basat en els models de matriu ocupació, exposició i prevenció, ofereix informació sobre la valoració del risc i les mesures preventives que es poden implementar. 
Més informació AQUÍ
29/09/2015 

  

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS A FER EN CAS D'ACCIDENT LABORAL I/O MALALTIA PROFESSIONAL

  • Notificació d'accidents laborals i assistència sanitària 
Diagrama de notificació accident:


Diagrama assistència sanitària Règim General Seguretat Social:  
    
  
   Diagrama assistència sanitària Règim Especial de la Seguretat Social (MUFACE)PROCEDIMENT PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DERIVATS DE MALALTIA PROFESSIONAL I/O D'ACCIDENT EN ACTE DE SERVEI (MUFACE)

1. Quan volem que una malaltia ens sigui reconeguda com a relacionada amb el lloc de treball, hem de demanar que es procedeixi igual que si es tractés d'un accident laboral.

2. Si la malaltia està dins del quadre de malalties professionals (nòduls a les cordes vocals) el reconeixement és més fàcil, però igualment hem de demanar els drets que se'n deriven.

El procediment al respecte està recollit en AQUÍ


 

RECLAMACIÓ EN CAS DE NO RECONEIXEMENT D'ACCIDENTS DE TREBALL I/O MALALTIES PROFESSIONALS


Si sou de Muface heu de reclamar a la secció de Prevenció de riscos laborals del vostre SSTT. La normativa al respecte està recollida a AQUÍ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada