PAS

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 


RESUM MESA SECTORIAL 5/09/2016

Més informació AQUÍ
07/09/2016 

 

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Actuacions tècniques a l'aplicació de la borsa de treball.
Més informació AQUÍ
01/08/2016 

 

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Regularització en la llista de participants.
Més informació AQUÍ
13/07/2016 

NOU BUTLLETÍ DEL PAS

Més informació AQUÍ
23/06/2016 


CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ EXCLUSIU DE PROMOCIÓ INTERNA DE L'ESCALA SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ (A1)

Més informació AQUÍ
23/06/2016 

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PAS

Més informació AQUÍ
23/06/2016

 PROTOCOL D'ASSETJAMENT LABORAL

En el portal ATRI, ja podeu trobar els dos procediments actuals vigents pel que fa a l'Assetjament laboral.
Trobareu els enllaços següents:
- Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de les situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina
-Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

 
És molt important conèixer l’existència d’aquests protocols atès que tenen com a finalitat explícita eradicar aquest tipus de conductes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per altra banda, informar a tots els empleats i empleades públics com actuar davant d’una situació d’aquesta naturalesa.
Més informació AQUÍ
09/05/2016

 

RESUM DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI GENERAL DEL PAS

Més informació AQUÍ
22/04/2016

 

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU A NOVA YORK, AMB LA CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Més informació AQUÍ
08/04/2016

NOU BUTLLETÍ DEL PAS

Més informació AQUÍ
15/03/2016

 

PAS: SÍNTESI REUNIÓ MESA SECTORIAL  02/03/2016

Més informació AQUÍ
04/03/2016

 

LA GENERALITAT COMENÇA A RETORNAR-NOS ELS NOSTRES DIES ROBATS!!

Més informació AQUÍ
22/02/2016 
  

CERTIFICAT DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (EXERCICI 2015 I ANTERIORS)


A l'apartat Retribucions d'ATRI està disponible el certificat de retencions i ingressos a compte de l'import sobre la renda de les persones físiques, tant de l'exercici 2015 com d'exercicis anterior. 
 

PLA DE FORMACIÓ 2016: Personal laboral i PAS


Des de el 18 de desembre es pot consultar el Pla de formació per al personal laboral i Pas a la Intranet del departament. Més informació AQUÍ 

Una novetat que ofereix el Pla de formació 2016, és la manera d’inscriure’s a les activitats. Fins ara les persones interessades podien inscriure’s en el període de desembre a gener per totes les activitats, enguany  aquest pla de formació  consta de tres períodes d’inscripció:
Període 1: Activitats que es realitzaran entre el 15/01/2015 i el 30/05/2016.
 • Inscripció: del 18/12/2015 al 15/01/2016.
 • Validació dels caps: del 08/02/2016 al 14/02/2016. 
Període 2: Activitats que es realitzaran entre l’1 de juny i el 31 de juliol de 2016
 • Inscripció: del 02/05/2016 al 15/05/2016
 • Validació dels caps: Del 23/05/2016 al 25/05/2016
Període 3: activitats entre l’1 se setembre i el 30 de novembre de 2016
 • Inscripció: del 20/06/2016 al 03/07/2016
 • Validació dels caps: de l’11/07/2016 al 13/07/2016
Tot i això, un cop tancat el període d’inscripció, si encara queden places lliures en activitats, també es podran sol·licitar.
28/12/2015

   

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL PAS


Publicació de la llista de les persones inscrites a la convocatòria extraordinària 7/2015 
(borsa oberta)
Més informació AQUÍ
15/12/2015NOU BUTLLETÍ DEL PAS

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PAS

S'obre la convocatòria extraordinària 7/2015 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.
Del 5 al 20 de novembre de 2015, les persones interessades poden presentar les sol·licituds per a formar part d'aquesta borsa i les que ja en formen part poden ampliar els àmbits territorials i/o les categories professionals a les qual estan apuntades.
Més informació AQUÍ
06/11/2015

 

EL SAGA NO OPERATIU DES DEL 26 D'OCTUBRE AL 9 DE NOVEMBRE


RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PAS

 24/10/2015 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT


 •  Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dp. d'Ensenyament. Secretaria dels Serveis Territorials a Catalunya Central, Maresme-Vallés Oriental, Lleida, Tarragona i Girona. Més informació AQUÍ 
23/10/2015

CANVIS AL PORTAL XTEC I A L'EDICIÓ DELS WEBS DE CENTRE I PERSONALS

En els propers dies el portal XTEC adaptarà el seu domini, disseny i funcionalitats als criteris corporatius establerts per l'Acord de Govern del 20 de gener de 2015 per als webs de la Generalitat.
Aquesta transformació serà efectiva a partir de la tercera setmana del mes d'octubre.
20/10/2015


CALENDARI LABORAL 2016

Segons l'ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficials de festes laborals per a l'any 2016. Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2016 les següents:
 • 1 de gener (Any Nou)
 • 6 de gener (Reis) 
 • 25 de març (dilluns de Pasqua Florida)
 • 16 de maig (dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve; excepte l'Era Val d'Aran queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d'Aran))
Més informació AQUÍ  
23/09/2015

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PAS 21/09/2015


HORARIS
Tret de situacions puntuals i excepcionals no es pot modificar l'horari del personal, sense una resolució expressa al respecte que ha de conèixer el Servei Territorial. Convé que els Serveis Territorials coneguin quan es produeixen canvis sobtats d'horari i que presenteu les al·legacions  que corresponguin. No oblideu que sous treballadors/es de la Generalitat de Catalunya i teniu  els mateixos drets que la resta.
GESTIÓ DE PERMISOS I LLICÈNCIES
La tramitació dels permisos i llicències del personal PAS s'efectuarà a través de l'ATRI.
Quin és el procediment a seguir?
 • El treballador/a demana un permís i el deixa a punt per validar. El validador/a accepta el permís o el refusa. Si el refusa, ho ha de justificar. No porteu més documentació de la que es requereix  estrictament per a la justificació del permís. Si considereu que heu d'al·legar motius complementaris, presenteu paral·lelament la sol·licitud per escrit.
INFORMACIONS D'INCI DE CURS 2015-2016
- DOCUMENTS PER L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES. Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa. Més informació AQUÍ
- Tasques del Personal subaltern de centres educatius. Més informació AQUÍ

- Tasques del Personal Administratiu de centres educatius. Més informació AQUÍ  

09/09/2015

 

OFERTA DE TREBALL PER PERSONAL SUBALTERN A DIFERENTS CENTRES D'ENSENYAMENT SECUNDARIS DEPENDENTS DEL DPT. D'ENSENYAMENT

 

Més informació AQUÍ
05/09/2015 

Us presentem el NOU BUTLLETÍ pel PAS.
07/09/2015