OPOSICIONS 2017-2018

OPOSICIONS 2017-18

PUBLICAT "EL BUTLLETÍ DE L'ENSENYANT" Núm. 10 
ESPECIAL OPOSICIONS 2018
- DESCARREGAR AQUÍ

Temaris per cossos i especialitats
- DESCARREGAR AQUÍ

Accés a l'aplicatiu telemàtic d'inscripció aquí
REGULADES PEL RD 276/2007

OPOSICIONS 2016-17

Aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

RECLAMACIONS: Deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (7-11-2016) 

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ


- ACCÉS AL APLICATIU DE CONSULTA AQUÍ


RECORDEM QUE AVUI ACABA EL PLAÇ D'INSCRIPCIÓ A LES OPOSICIONS 2017
CSIF  HA PUBLICAT UN ESPECIAL OPOSCIONS 2017 amb les informacions més rellevants del procés selectiu d'accés als cosos docents.
- DESCARREGA'L AQUÍ


PUBLICAT CSIF INFORMA ESPECIAL OPOSCIONS 2017 amb les informacions més rellevants del procés selectiu d'accés als cosos docents.
- DESCARREGA'L AQUÍ

MODIFICACIONS RESOLUCIÓ OPOSICIONS D'ACCÉS A LA FUNCIÓ DOCENT REFERENTS ALS BAREMS:

-   Més informació AQUÍ

  OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017


- Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.
- Publicació de la llista d'admesos i exclosos: novembre 2016.
- Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017.
- Finalització del procediment selectiu: juny  de 2017.

Sol·licitar la inscripció. AQUÍ
Més informació AQUÍ
10/10/2016 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
- Accés a un cos de grup superior    
Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.

Places per especialitat. Més informació AQUÍ
Temaris de les especialitats que es convoquen. Més informació AQUÍ
Màster de formació del professorat. Més informació AQUÍ
Més informació AQUÍ
04/10/2016

 

CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIONS 2016-2017

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
En aquesta convocatòria hi ha dos procediments selectius:
- Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
- Accés a un cos de grup superior  
Termini de presentació de sol·licituds: 5 al 24 d'octubre de 2016.
Més informació AQUÍ
01/08/2016

OPOSICIONS D'FP 2016-2017

Places per especialitat. Més informació AQUÍ
Temaris de les especialitats que es convoquen. Més informació AQUÍ
Màster de formació del professorat. Més informació AQUÍ 
04/07/2016 
  

OPOSICIONS D'FP 2016-2017: PLACES PREVISTES PER ESPECIALITAT

Més informació AQUÍ16/06/2016

 

MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT 1/06/2016: OPOSICIONS 2016-2017

A la mesa d'avui del tema d'oposicions el Departament ha presentat la proposta, NO TANCADA, de no deixar escapar les 300 places d'oposicions corresponents a l'oferta pública del 2015.
Aquestes es podrien acumular amb les del 2016 amb el total de jubilacions del Departament d'enguany.  
La seva intenció seria convocar-les durant el curs 2016 - 2017. 
 
El sistema d'oposició seria el sistema ordinari del RDL 276/2007 on cada fase de l'oposició és eliminatòria: temari (de 1993), pràctic (ara present a totes les especialitats) i defensa de la programació i de la unitat didàctica (ara sense possibilitat d'informe que la subsitueixi). 
Només treien un 5 en totes i cadascuna de les fases d'oposició s'accedeix a la fase de concurs que a més ara tindrà una ponderació d'un terç en comptes del 40% del sistema transitori.  

 ENSENYAMENT CONVOCA OPOSICIONS DE PROFESSORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2016-2017)

Més informació AQUÍ 
02/06/2016

 

CONVOCATÒRIA D'OPOSICIONS 2015


OFERTA PÚBLICA: 300 PLACES PER A DOCENTS

El passat 23 de juliol de 2015, el Govern va aprovar una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sector prioritaris. Entre elles, 300 places per a personal docent repartides de la següent manera:
  • Cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya, professors d'ensenyament secundari (grup A, subgrup A1). Total de places: 138 (via de reserva per a persones discapacitades: 7 places). 
  • Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2). Total de places: 162 (via de reserva per a persones discapacitades: places).
Enllaç

 

SITUACIÓ EN LES DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES

http://gestor.csi-f.es/content/oposiciones-2015-situacion-en-las-diferentes-comunidades


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada