LOMCE


 

CALENDARI IMPLANTACIÓ LOMCE
BOE, suplement en llengua catalana al núm.295, dimarts 10 de desembre de 2013. Secc. I, pàg. 61. Disposició final cinquena.
Les modificacions introduïdes en el currículum*, l’organització, els objectius, la promoció i les avaluacions d’educació primària s’implantaran:
·         1r, 3r i 5è: curs escolar 2014-2015
·         2n, 4t i 6è: curs escolar 2015-2016
Les modificacions introduïdes en el currículum**, l’organització, els objectius, els requisits per l’obtenció de certificats i títols, programes, la promoció i les avaluacions d’educació secundària obligatòria (ESO)  s’implantaran:
·         1r i 3r: curs escolar 2015-2016
·         2n i 4t: curs escolar 2016-2017
Les modificacions introduïdes en el currículum, l’organització, els objectius, els requisits per a l’obtenció de certificats i títols, programes, la promoció i les avaluacions de batxillerat*** s’implantaran:
·         1r: curs escolar 2015-2016
·         2n: curs escolar 2016-2017

*Per més informació sobre el currículum d’educació primària podeu consultar DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
** Per més informació sobre el currículum provisional de 1r i 3r d’ESO curs 2015-2016, podeu consultar: http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/curriculum2015
*** Per més informació sobre l’Organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del batxillerat, podeu consultar:  http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/curriculum

Aquest calendari pot patir modificacions degut a la nova incorporació del nou Ministre d’Educació (Sr. Íñigo Méndez de Vigo)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada