INTERÍ / SUBSTITUT

PODEU CONSULTAR A L'ATRI LA VOSTRA NÒMINA DE SETEMBRE 2016 

Més informació AQ 

29/09/2016

 

  MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PROMOCIÓ DOCENT PER ESTADIS

Procediment de reconeixement del 4t i 5è estadi del professorat interí.
Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t i 5è estadi amb efectes de l'1 de gener de 2016.
Més informació AQUÍ 

SOL·LICITUD COMPLEMENTÀRIA DE PARTICIPACIÓ EN LA FASE DE L'ELECCIÓ  DEL PROFESSORAT INTERÍ, DINS DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS

 
A qui va dirigit:
- Personal interí que va sol·licitar l'acreditació del perfil professional.

Condicions:
- Haver sol·licitat el reconeixement del perfil professional abans del 8 de juny de 2016.
- No haver pogut incloure llocs de treball amb aquest perfil professional.
- Haver presentat la sol·licitud telemàtica individual de participació.
   
Termini de sol·licitud:
- 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació (data publicació: 23/06/2016) 

Model de sol·licitud al Portal de centre del Departament d'Ensenyament.
   
Més informació AQUÍ
23/06/2016 

 MODIFICACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS I PROCEDIMENT DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL


Més informació AQUÍ
06/06/2016 

 ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE DADES DELS ASPIRANTS DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL INTERÍ PER AL CURS 2016-2017


Persones que ja formen part de la borsa:
  • Publicació de la llista provisional: 2 de juny de 2016
  • Reclamacions: 2 de juny al 14 de juny de 2016
  • Consulta i modificació de les dades de la borsa per al curs 2016-2017: 2 de juny al 14 de juny de 2016
  •  Publicació de la llista definitiva: primera quinzena de juliol de 2016
Més informació AQUÍ
26/05/2016

 ACREDITACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS DELS LLOCS DE TREBALL ESPECÍFICS EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DEL DPT. D'ENSENYAMENT I EL PROCEDIMENT DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER OCUPAR-LOS


Presentació de sol·licituds:
- Personal interí: fins el 7 de juny de 2016
- Funcionari de carrera: fins el 30 de juny de 2016 
En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs 2016- 2017, les acreditacions dels perfils han d'estar enregistrades en l'expedient personal informàtic abans del 8 de juliol de 2016.

Més informació AQUÍ  
Resolució AQUÍ 
06/05/2016

DEFINICIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Més informació AQUÍ 

CONCURS DE MÈRITS PER A LA FORMACIÓ DE LES LLISTES DE MESTRES CANDIDATS AL PROGRAMA AULES ITINERANTS DE CIRCS

Sol·licituds fins el 27 d'abril de 2016
Més informació AQUÍ
11/04/2016 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada