FORMACIÓ PROFESSIONAL

CURSOS DE FORMACIÓ ESPECÍFICS PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

Més informació AQUÍ 
04/07/2016 

PROGRAMA DE MOBILITAT FORMATIVA I COOPERACIÓ EUROPEA I INTERNACIONAL EN ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS. OBERTA CONVOCATÒRIA PER A PARTIR DEL CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ 
10/06/2016

ENSENYAMENT CONVOCA OPOSICIONS DE PROFESSORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2016-2017)

Més informació AQUÍ 
02/06/2016

 UN TOTAL DE 53 CENTRES D'FP QUE PARTICIPEN EN LA XARXA D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT INNOVAFP CELEBREN LA JORNADA ANUAL


Més informació AQUÍ
31/05/2016 
 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE CENTRES EDUCATIUS A FORMAR PART DEL PROGRAMA DE FOMENT I SUPORT DE L'EMPRENEDORIA EN ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS, A PARTIR DEL CURS 2016-2017


Més informació AQUÍ
26/05/2016  

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE CENTRES EDUCATIUS A FORMAR PART DEL PROGRAMA D'ASSESSORAMENT PROFESSIONAL A LES PERSONES I A LES EMPRESES, A PARTIR DEL CURS 2016-2017


Més informació AQUÍ
26/05/2016  

 PROGRAMA D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT INNOVAFP


Més informació AQUÍ
24/05/2016 

ACTUALITZACIÓ DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS EN EL CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS I CATÀLEG MODULAR INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


ORDRE ENS/116/2016, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
Més informació Versió PDF PDF 
20/05/2016

PROJECTES D'ORDRE PER LA QUAL S'ESTABLEIX ELS CURRÍCULUMS DE DIFERENTS CICLES FORMATIUSEdicte pel qual se sotmeten a informació pública 18 projectes d'ordre en tràmit al Departament d'Ensenyament
Més informació AQUÍ
17/03/2016 

 

MANIFEST PER L'ADSCRIPCIÓ DE L'AGÈNCIA PÚBLICA DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

A la Llei 10/2015, de 19 juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya (FQPC), es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i s’adscriu al Departament de la Presidència; com també s’hi crea l’Agència Pública d’FQPC, de la qual el Govern ha de nomenar el president executiu, que n’és l’òrgan de govern i direcció.
Resta pendent l’aprovació dels Estatuts i l’adscripció departamental d’aquesta Agència Pública, que s’haurà de fer abans del 25 de juny del 2016, segons l’ACORD GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei.
Tanmateix, demanem que el Govern no desplaci el centre de gravetat de la Formació Professional, amb la nova Llei, del Departament d’Ensenyament al Departament de la Presidència o al Departament d’Empresa i Coneixement. La Formació Professional té un component professional, educatiu i, sobretot, acadèmic, que únicament pot quedar garantit des del Departament d’Ensenyament.
Així doncs, pensem que els serveis bàsics, els centres de la xarxa del sistema i el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació (ocupacional i contínua), promoguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta Llei han de ser de caràcter gratuït, i la seva acció ha de pivotar sobre els centres públics d’FP del Departament d’Ensenyament, amb el seu professorat, tallers, laboratoris i  infraestructures.
Estem en contra d’aquesta Agència perquè, a parer nostre, és el primer pas cap a l’externalització i la privatització del servei públic de la Formació i Qualificació Professionals i, en tot cas, els signants de la campanya demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals sigui adscrita al Departament d’Ensenyament.
29/01/2016  

CREACIÓ DEL PROGRAMA DE MOBILITAT FORMATIVA EN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS I OBERTURA DE CONVOCATÒRIARESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Més informació AQUÍ
3/12/2015

 LLEI 10/2015, DE FORMACIÓ I QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DE CATALUNYA


Més informació sobre la Llei 10/2015: AQUÍ
Més informació sobre el calendari de desplegament de la Llei 10/2015: AQUÍ

ESTADES DE FORMACIÓ EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A PROFESSORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de novembre al 2 de desembre de 2015
Més informació AQUÍ
04/11/2015

 

SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ


L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la impartició de programes de formació i inserció per part de centres educatius i establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament a impartir-los.
La finalitat dels programes de formació i inserció és proporcionar als joves de 16 anys a 21 anys, que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòries, i també continuïtat formativa.  

Més informació AQUÍ
04/11/2015

  

CALENDARI DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 10/2015, DEL 19 DE JUNY, DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS

Més informació AQUÍ
22/10/2015 
 

NOVA LLEI 10/2015, DEL 19 DE JUNY, DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS

Més informació AQUÍ
21/10/2015 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada