CURRÍCULUMS ACTUALITZATS

ORDRE per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ
ORDRE per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

PUBLICAT el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ
ORDRE per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

ORDRE per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ
Currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar. ORDRE ENS/272/2016, de 6 d'octubre.


-   Més informació AQUÍPUBLICAT Currículum i Orientacions. Educació infantil, segon cicle. Departament d'Ensenyament.


-   Més informació AQUÍ

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

-  C.F.G.S. de gestió forestal i del medi natural. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de caracterització i maquillatge professional. Més informació AQUÍ
11/10/2016

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

-  C.F.G.S. de transport marítim i pesca d'altura. Més informació AQUÍ
- C.F.G.M. de perruqueria i cosmètica capil·lar. Més informació AQUÍ
04/09/2016   

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

C.F.G.M. de confecció i moda. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de patronatge i moda. Més informació AQUÍ
20/09/2016 


 S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU SEGÜENT:

C.F.G.M. de manteniment electromecànic.
Més informació AQUÍ
07/09/2016

   CURRÍCULUM I ORIENTACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL, SEGON CICLE

Més informació AQUÍ
06/09/2016 

 S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

C.F.G.M. d'aprofitament i conservació del medi natural. Més informació AQUÍ
C.F.G.M. de preimpressió digital. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. d'estilisme i direcció de perruqueria. Més informació AQUÍ
02/08/2016 

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

C.F.G.M. de manteniment rodant ferroviari. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de ramaderia i assistència en sanitat animal. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de transport i logística. Més informació AQUÍ
C.F.G.M. d'impressió gràfica. Més informació AQUÍ
C.F.G.M. de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions. Més informació AQUÍ
C.F.G.M. de cultius aqüícoles. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de comerç internacional. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. d'administració i finances. Més informació AQUÍ
07/07/2016 

 CURRÍCULUM BATXILLERAT CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ
28/06/2016 

 NOVA PUBLICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT ARTÍSTIC: VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA DIGITAL 

Més informació AQUÍ
27/06/2016

  ENSENYAMENT ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE PRÒTESIS DENTALS

Més informació AQUÍ
20/06/2016 

 ENSENYAMENT APROVA EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE PROJECTES D'OBRA CIVIL

Més informació AQUÍ
16/06/2016 

 S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

C.F.G.M. d'estètica i bellesa. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers. Més informació AQUÍ
- C.F.G.S. de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. Més informació AQUÍ
C.F.G.S. d'assessoria d'imatge personal i corporativa. Més informació AQUÍ
02/06/2016

 PROJECTE DECRET DE L'ORDENACIÓ CURRICULAR DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL I REGULACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Més informació AQUÍ
02/06/2016

ENSENYAMENT APROVA EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D'EXCAVACIONS I SONDATGES

Més informació AQUÍ
20/05/2016

 S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU SEGÜENT:

- C.F.G.M. de manteniment electromecànic. Més informació AQUÍ
1705/2016 

 S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

- C.F.G.S. de mecatrònica industrial. Més informació AQUÍ
12/05/2016

 

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS SEGÜENTS:

- C.F.G.M. d'emergències i protecció civil. Més informació AQUÍ
- C.F.G.S. d'animació sociocultural i turística. Més informació AQUÍ
 C.F.G.S. d'organització del manteniment de vaixells i embarcacions. Més informació AQUÍ
03/05/2016

 

S'ESTABLEIXEN ELS CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ARTÍSTICA DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

Més informació AQUÍ
29/04/2016

 

S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D'ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

Més informació AQUÍ
22/04/2016

 

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES CREA EL TÍTOL DE LA GENERALITAT DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARTS DEL CIRC

S'estableix el seu currículum
Més informació AQUÍ
19/04/2016PUBLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


 • Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Més informació AQUÍ
18/04/2016
   

CURRÍCULUM EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Un currículum competencial per a l'educació primària
Més informació AQUÍ
29/03/2016

 

CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DE L'ESO 2016-2017

Avançament d'orientacions per a l'organització i la gestió dels centres.
Més informació AQUÍ
17/03/2016


CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT  2016-2017

Avançament d'orientacions per a l'organització i la gestió dels centres.
Més informació AQUÍ
17/03/2016
  

PIRLS 2016. SÍNTESI DEL MARC CONCEPTUAL I ÍTEMS ALLIBERATS

Documents 34 El número 34 de la col·lecció ‘Documents’ que publica el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya va especialment dirigit als mestres d'educació primària. El seu objectiu és donar a conèixer les proves de comprensió lectora PIRLS, a través dels textos i les preguntes utilitzats en els seus estudis. Per això es reuneixen en aquest volum tots els textos i preguntes que la IEA ha fet públics de les edicions del 2006 i del 2011, amb la voluntat que proporcionin als mestres uns models que els ajudin a reflexionar i a millorar les seves activitats d'ensenyament i d'avaluació de la comprensió lectora

Més informació AQUÍ
21/01/2016 


RESOLUCIÓ ENS/62/2016, DE 15 DE GENER, DE L'ACREDITACIÓ DE LLENGUA ESTRANGERA PER A L'EXPEDICIÓ DE DETERMINATS TÍTOLS DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS


Més informació AQUÍ
21/01/2016
   

PUBLICACIONS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària.
Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors.
 • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres).
 • Competències bàsiques de l'àmbit de coneixement del medi.
 • Competències bàsiques de l'àmbit digital.
 • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic.  
13/1/2016

PUBLICACIONS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació secundària obligatòria.
Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit d'educació física.
 • Competències bàsiques de l'àmbit digital.
 • Competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors.
 • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengües estrangeres).
 • Competències bàsiques de l'àmbit social.
 • Literatura a l'aula.
 • Orientacions pràctiques per la millora de l'ortografia.
 • Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic.
 • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic.  
13/1/2016

NOVA PUBLICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT DIGITAL EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.
Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria. Versió catalana. Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària obligatòria. Versió anglesa. Més informació AQUÍ
26/11/2015

 

AVALUACIÓ DE QUART D'ESO

 

RESOLUCIÓ ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.  
Enllaç resolució AQUÍ
Més informació AQUÍ
07/11/2015 

NOVA PUBLICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT D'EDUCACIÓ EN VALORS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I DE CULTURA I VALORS EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.
Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit d'educació en valors. Educació primària. Més informació AQUÍ
 • Competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors. Educació secundària obligatòria. Més informació AQUÍ
04/11/2015 
  

NOVA PUBLICACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ÀMBIT LINGÜÍSTIC (LLENGÜES ESTRANGERES) EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.
Aquesta nova publicació és de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres) en educació primària.
Més informació AQUÍ
19/10/2015

 

NOVES PUBLICACIONS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desenvolupament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.
Aquestes noves publicacions són de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres) i àmbit social (ciències socials: geografia i història).
Més informació AQUÍ
25/09/2015

 

NOU CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
 29/08/2015  

NOU CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA


DECRET 119/2015, de 23 de juny d'ordenació dels ensenyaments de l'educació de primària.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada