OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL PER A PROFESSORAT ESPECIALISTA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PAU CASALS (EL VENDRELL)

Més informació AQUÍ
08/09/2016
 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS UEC (SALOU)

Més informació AQUÍ
03/08/2016


PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ DE TRES BORSES DE TREBALL DE PROFESSORS/ES ADULTS (SALOU)

Més informació AQUÍ
03/08/2016

 

APROVACIÓ DE LES BASES DE LA BORSA DE TREBALL PER A L'ESCOLA D'ADULTS DOLORS PAÜL (CUNIT)

Més informació AQUÍ
20/07/2016

 DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL

-RESOLUCIÓ ENS/1701/2016, de 5 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/062/2016).   Versió PDF PDF 
-RESOLUCIÓ ENS/1702/2016, de 30 de juny, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/059/16).    Versió PDF PDF 
-RESOLUCIÓ ENS/1703/2016, de 30 de juny, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/061/16).   Versió PDF PDF 
14/07/2016   

PROMOCIÓ INTERNA: COS SUPERIOR (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Més informació AQUÍ
06/07/2016

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'AGE

Més informació AQUÍ
23/06/2016

 DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT: CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL 

RESOLUCIÓ ENS/744/2016, de 16 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/059/16).
RESOLUCIÓ ENS/745/2016, de 16 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/060/16).

30/03/2016  

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER L'ANY 2016

* Per al MECD surten 64 (+3) places del Grup A1, del cos 590 Professors d'Ensenyament de Secundària.
Real Decret 105/2016, de 18 març. mitjançant el qual s'apropa l'Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2016.

Més informació AQUÍ
24/03/2016


PLACES PER A PROFESSORS VISITANTS EN CENTRES EDUCATIUS D'ESTATS UNITS D'AMÈRICA I CANADÀ PER AL CURS 2016-2017

BOE: Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.  
Més informació AQUÍ
10/11/2015

 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dp. d'Ensenyament. Servei d'Escolarització i Registre de Títols. Barcelona. Més informació AQUÍ

  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dp. d'Ensenyament. Secció de Manteniment, Inventari, Instal·lacions i Edificacions Escolars Prefabricades. Més informació AQUÍ 
07/11/2015


OFERTA D'UNA PLAÇA DE MESTRE EN RÈGIM D'INTERÍ I A TEMPS COMPLET "ENSEÑANZAS DE LENGUA Y CULTURAS ESPAÑOLAS" AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA DE STUTTGART

Més informació AQUÍ
31/10/2015

 

PROCÉS DE SELECCIÓ PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA PER TREBALLAR A ANGLATERRA

Procés per cobrir vacants pel gener del 2016 per les àrees de matemàtiques, física, química i informàtica.
La data límit de presentació de candidatures és el 7 de novembre de 2015.
Més informació AQUÍ
Document informatiu AQUÍ
22/10/2015 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dp. d'Ensenyament. Secció de Prevenció de Riscos Laborals. Més informació AQUÍ

  •  Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Dp. d'Ensenyament. Secretaria dels Serveis Territorials a Catalunya Central, Maresme-Vallés Oriental, Lleida, Tarragona i Girona. Més informació AQUÍ 
23/10/2015
 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Resolució d'1 d'octubre de 2015, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 20 places de personal docent i investigador per a l'any 2015.
Més informació AQUÍ 
10/09/2015

 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Anunci sobre convocatòries per a la selecció de personal docent per a l'Escola Municipal de Música.
Més informació AQUÍ
09/10/2015


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Resolució de 21 de setembre de 2015, per la qual s'anuncia l'oferta pública d'ocupació de personal docent i investigador de la Universitat Rovira i Virgili per a l'any 2015, publicada al DOGC del 6 d'octubre de 2015.
Més informació AQUÍ
09/10/2015
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada