REDUCCIONS DE JORNADA

REDUCCIONS DE JORNADA

 

REGULACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE DUES HORES COMPLEMENTÀRIES SETMANALS PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT QUE TINGUI ENTRE 55 I 64 ANYSProcediment per a sol·licitar:
  • Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30 de juny anterior a l’inici del curs corresponent.
  • Direcció del centre ha de resoldre, en un termini màxim de 15 dies. L'autorització és per al període entre l'1 de setembre al 31 d'agost. S'ha de comunicar a la persona interessada.
  • Les sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació d'aquesta Resolució es consideraran com a peticions de reducció de 2 hores complementàries de presència al centre. 
Més informació AQUÍ
La sol·licitud la trobareu a Portal de centre.
08/06/2016

TRAMITACIÓ DE REDUCCIONS DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR


Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
05/05/2016

PROCEDIMENT PER A LA REDUCCIÓ DE DUES HORES LECTIVES SETMANALS PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT QUE TINGUI ENTRE 55 I 64 ANYS


El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs corresponent.

Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
02/05/2016MODIFICACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT

Es regula la reducció de jornada per fer efectiu el dret a la protecció i a l'assistència social íntegre, als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista.


TORNA LA REDUCCIÓ DE 2 HORES LECTIVES PER ALS MAJORS DE 55 ANYS

 El Departament d'Ensenyament va confirmar ahir, a la reunió de a Mesa Sectorial, que avui dia 29 apareixerà al Portal de Centres  la Resolució de 29 de maig de 2015  sobre el procediment de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada