CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017

 CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L'ANY 2017

Més informació AQUÍ
09/06/2016  

CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017


Les dates d'inici i final de classes, els períodes de vacances escolars i els dies de lliure disposició per al curs 2016-2017 són els següents:
Inici de les classes
  • 12 de setembre de 2016: segon cicle d'educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.*A l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.
  • No més tard del 19 de setembre de 2016: cicles formatius de grau superior i centres de formació d'adults. 

  • No més tard del 28 de setembre de 2016: ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles es faran de l'1 al 5 de setembre de 2017. Per als cicles i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Final de les classes

  • 21 de juny de 2017.

Períodes de vacances
  • Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017.
  • Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril de 2017.

Dies de lliure disposició
  • S'estableixen 3 dies de lliure disposició.
 Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre. 
Més informació AQUÍ


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada