dilluns, 9 d’abril de 2018

PAGA 2012.
EL DEPARTAMENT DIU A L'ATRI QUE PAGARÀ. CSIF ESTARÀ ATENT. NI UN PAS ENRERE

NOTA DEL DEPARTAENT PUBLICADA A L'ATRI:

Abonament del 34,42% de la paga extra 2012 (personal laboral i funcionari)
Per Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de  la Generalitat de Catalunya es va acordar abonar el 2017 el 34,42% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2017 està en tràmit parlamentari i no es publicarà amb temps suficient per fer efectiva la devolució del 34,42% a la nòmina del mes de març, motiu pel qual l’abonament es farà efectiu a la nòmina del mes d’abril de 2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada