dimecres, 6 de juliol de 2016

CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017


Les dates d'inici i final de classes, els períodes de vacances escolars i els dies de lliure disposició per al curs 2016-2017 són els següents:
Inici de les classes
  • 12 de setembre de 2016: segon cicle d'educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.*A l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.
  • No més tard del 19 de setembre de 2016: cicles formatius de grau superior i centres de formació d'adults. 
  • No més tard del 28 de setembre de 2016: ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles es faran de l'1 al 5 de setembre de 2017. Per als cicles i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Final de les classes
  • 21 de juny de 2017.
Períodes de vacances
  • Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017.
  • Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril de 2017.
Dies de lliure disposició
  • S'estableixen 3 dies de lliure disposició.
 Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre. 
Més informació AQUÍ

 TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) I EL SEU CERTIFICAT PROVISIONAL SUBSTITUTORI (CPS) 


Més informació AQUÍ

PROMOCIÓ INTERNA: COS SUPERIOR (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Més informació AQUÍ

MÉS DE 50.000 PROFESSORS VAN A L'ATUR AQUEST ESTIU I EVIDENCIEN LA DOCÈNCIA ESTACIONAL

Més informació AQUÍ 

EL GOVERN AVANÇA CAP A UNA AVALUACIÓ DE PRIMÀRIA ADEQUADA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Més informació AQUÍ 


 EL GOVERN CONGELA ELS PREUS PÚBLICS UNIVERSITARIS PER QUART CURS CONSECUTIU AMB L'OBJECTIU DE FACILITAR L'ACCÉS ALS ESTUDIS

Més informació AQUÍ 


 EL GOVERN REGULA LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE EN LES QUALS PARTICIPEN MENORS DE 18 ANYS PER ADAPTAR-LA A LES NOVES REALITATS SOCIALS

Més informació AQUÍ 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada