dijous, 9 de juny de 2016

RESERVA DE PLACES A CURSOS ORDINARIS PER A PROFESSORAT A LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES. CURS 2016-2017

Termini de sol·licituds: 23 de juny al 6 de juliol de 2016
Més informació AQUÍ  

 CURSOS EXTENSIUS D'ANGLÈS A EOI/IOC PER A PROFESSORAT. CURS 2016-2017

Terminis de sol·licituds:
Informació per antic alumnat: AQUÍ
Informació per a nou alumnat (EOI): 1 al 8 de setembre de 2016 
Informació per a nou alumnat (IOC): mes d'octubre de 2016
Més informació AQUÍ  

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS AMB EFECTES D'1 DE SETEMBRE DE 2016

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 

Més informació (Resolució) AQUÍ
Terminis:

- Personal interí: 2 al 14 de juny de 2016. Accés aplicatiu AQUÍ

- Personal acollit a l'article 25: 25 de maig al 10 de juny de 2016  

Propostes de les direccions: 16 al 29 de juny de 2016
Resolució provisional preveuen la seva publicació: mes de juliol de 2016
Resolució definitiva: mes de juliol de 2016


CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L'ANY 2017

Més informació AQUÍ

NOU BUTLLETÍ CSI·F TARRAGONA

Més informació AQUÍ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada