dijous, 3 de setembre de 2015

FORMACIÓ EQUIVALENT A LA FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

 
La formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica s'adreça a les persones que volen exercir la docència en els ensenyaments de formació professional i ensenyaments esportius i que, per raons derivades de la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster de formació del professorat, regulats per l'Ordre ECI/3858/2007.
 
Les persones que volen cursar la formació han de tenir una de les titulacions declarades equivalents a efectes de docència:
 
a) Formació professional
  • Tècnic superior, en l'especialitat corresponent.
  • Tècnic especialista, en l'especialitat corresponent.

b) Ensenyaments esportius
  • Tècnic esportiu superior, de totes les especialitats o modalitats.
  • Tècnic esportiu, en el cas de modalitats esportives que únicament tinguin aprovats els títols i ensenyaments mínims de grau mitjà, el dia 1 de setembre de l’any en què s’iniciï la formació pedagògica.
  
Aquesta formació té una durada de 60 crèdits europeus.

El curs 2015-2016 la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica s'imparteix en la modalitat a distància a l'Institut Obert de Catalunya, per a determinades especialitats de professors tècnics de formació professional.

Termini extraordinari per a la presentació de sol·licituds d'inscripció: del 3 al 9 de setembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada